Technograph sp. z o.o. s.k.

Systemy wspomagające produkcję i obróbkę opakowań: aktywacja powierzchni plastikowych Corona Plus; czyszczenie wstęgi papieru i folii, dejonizacja, antystatyka, linie do ekstruzji powlekającej, laminacji, konwertowania i druku rotograwiurowego, doradztwo techniczne, sprzedaż nowych i używanych urządzeń oraz maszyn, serwis, relokacja maszyn, instalacja i deinstalacja

Technograph sp. z o.o. s.k.

Koronowanie dla wąskiej wstęgi

Coraz wyższe wymagania klientów wymuszają na producentach etykiet stosowanie zróżnicowanych materiałów m.in. folii PP i PE. Powierzchnia tych materiałów charakteryzuje się stosunkowo niską energią powierzchniową, powodując tym samym problemy w druku. Farba nie wiąże się odpowiednio z podłożem, a wydruk staje się nieakceptowalny. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie urządzenia koronującego Corona-Plus, w celu zwiększenie napięcia powierzchniowego folii uprzednio aktywowanej w procesie ekstruzji, umożliwiając tym samym związanie się farby z podłożem.

Adhezja zwiększona w procesie koronowania Adhezja zwiększona w procesie koronowania

Vetaphone produkuje rocznie ponad 700 systemów Corona Plus do maszyn wąsko wstęgowych. Ta skala produkcji pozwala na oferowanie systemów w bardzo dobrej cenie w przełożeniu na najwyższą jakość i trwałość. Stąd, tacy producenci maszyn jak: Hewlett Packard Indigo, Nilpeter, AB Graphics, Omet, MPS, Nuova Gidue, Codimag, SEI czy Edale wybrali właśnie Vetaphona, jako dostawcę systemów koronujących instalowanych na zasadach OEM w ich maszynach.

Stacja VE1A do maszyn wąskowstęgowych Stacja VE1A do maszyn wąskowstęgowych

Do sprawdzonych w praktyce produkcyjnej zalet systemów Corona Plus firmy Vetaphone, zaliczyć należy:
  • Szybko wymienną kasetę elektrod redukującą czas przestojów dzięki łatwemu czyszczeniu i możliwości wymiany całego kompletu elektrod;
  • Bardzo wydajne elektrody ceramiczne z opcją zastosowania od 1 do 6 sztuk w tej samej kasecie, do aktywowania powierzchni zarówno przewodzących, jak i nieprzewodzących.
  • Wałki prowadzące w ilości 2 sztuk, wliczone w cenę, zapewniające perfekcyjny przebieg wstęgi przez stację.
  • Proporcjonalna kontrola obrotów przez czujnik indukcyjny na walcu oporowym.
Do wąsko-wstęgowych aplikacji Vetaphone proponuje bardzo kompaktowe systemy aktywujące, z szybko-wymienną kasetą elektrod w poniższej specyfikacji: specyfikacja vetaphone Filmy prezentujące instalacje na maszynach wąskowstęgowych:
Corona-Plus VE1A na maszynie NilpeterCorona-Plus VE1A na maszynie OmetCorona-Plus VE1A na maszynie MPSCorona-Plus VE1A na maszynie LombardiCorona-Plus VE1A na maszynie Nuova GidueCorona-Plus VE1A na maszynie EFICorona-Plus VE1A na maszynie AB GraphicsCorona-Plus VE1A na maszynie Edale FL-350