Technograph sp. z o.o. s.k.

Systemy wspomagające produkcję i obróbkę opakowań: aktywacja powierzchni plastikowych Corona Plus; czyszczenie wstęgi papieru i folii, dejonizacja, antystatyka, linie do ekstruzji powlekającej, laminacji, konwertowania i druku rotograwiurowego, doradztwo techniczne, sprzedaż nowych i używanych urządzeń oraz maszyn, serwis, relokacja maszyn, instalacja i deinstalacja

Technograph sp. z o.o. s.k.

ACE - elektrostatyka i dejonizacja

Otaczająca nas materia zbudowana jest z atomów. Te natomiast składają się z takich cząstek elementarnych jak: neurony, protony i elektrony. Protony i elektrony obdarzone są właściwością, którą nazywamy ładunkiem elektrycznym. Ładunki te są dwojakiego znaku: dodatnie lub ujemne. Atom jako całość jest elektrycznie obojętny, gdyż składa się z dodatnio naładowanego protonu (+1) i ujemnie naładowanego elektronu (-1). Takie ciała, w których ilości protonów i elektronów są równe, w konsekwencji wzajemnie się zobojętniają i stają się elektrycznie obojętne. Jeżeli ciało wykazuje stan naelektryzowania, to oznacza, że nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy ilością ładunków poszczególnych znaków. Zachwianie to może mieć naładowanie elektryczne dodatnie lub ujemne i jest określane jako elektryczność statyczna. Kiedy dwa ciała wchodzą w kontakt poprzez pocieranie, ściskanie lub rozdzielanie, elektrony mogą się mieszać i przemieszczać między atomami. Wówczas ciało, które traci elektrony staje się dodatnio naładowane, a to drugie, naładowane ujemnie. Ciśnienie i tarcie zwiększają efekt zachwiania równowagi elektrycznej, co niekorzystnie wpływa na procesy produkcyjne również w obszarze obróbki papieru i folii czy ich druku. Listwy dejonizujące i inne urządzenia antystatyczne jonizują powietrze i neutralizują elektrycznie różne rodzaje materiałów, umożliwiając produkcję w maksymalnym przedziale prędkości.

ACE dostarcza kompleksowe rozwiązania antystatyczne i statyczne:

ANTYSTATYKA

STATYKA

URZĄDZENIA

Listwy antystatyczne Listwy elektrostatyczne
Zasilacze wysokiego napięcia Głowice elektrostatyczne
Głowice jonizujące Elektrostatyczne generatory
Nadmuchy powietrzne antystatyczne

Uziemienia Pilostatic i Trastatic


SYSTEMY

Clear Tube System WG50 System
Ace Flow System WG70 System
System AT2NB1-t/S DE R40 System
Ribbon-Charging System druk gazet
Pile Charging System zadrukowany stos

Chill-Charging System offset rolowy

ESA ROTOSTATIC - System wspomagający druk rotograwiurowy

Nadmuch powietrzny antystatyczny model DA600

Wszystkie listwy i systemy ACE dostępne są również w wersji przeciwwybuchowej i posiadają certyfikat ATEX. Najnowsze listwy firmy ACE model BB Iondual, pracują w technologii impulsów prądu stałego, oferując najwyższą efektywność, nawet przy dużej odległości listy od materiału do 500 mm.


Listwa BB IONDUAL pracująca w technologii DC-pulse

Discharging bar, BB Iondual

Jest to znakomite rozwiązanie neutralizujące ładunki elektryczne odpowiednie przy obróbce folii, papierów, materiałów tekstylnych, plastików, włóknin. Listwy BB nie wymagają zasilacza wysokiego napięcia (wystarczy zapewnić zasilanie 24V), stąd też ich montaż jest bardzo łatwy, bez wyprowadzania kabli poza np. maszynę drukującą. Elektronika jest wbudowana w profil listwy o niewielkich wymiarach 30x37 mm.


POBIERZ KATALOG