Technograph sp. z o.o. s.k.

Systemy wspomagające produkcję i obróbkę opakowań: aktywacja powierzchni plastikowych Corona Plus; czyszczenie wstęgi papieru i folii, dejonizacja, antystatyka, linie do ekstruzji powlekającej, laminacji, konwertowania i druku rotograwiurowego, doradztwo techniczne, sprzedaż nowych i używanych urządzeń oraz maszyn, serwis, relokacja maszyn, instalacja i deinstalacja

Technograph sp. z o.o. s.k.

Koronowanie dla konwertingu

Stacja Corona Plus model VE1C z 4 elektrodami ceramicznymi do aktywacji zarówno materiałów przewodzących (metalizowanych), jak i nieprzewodzących Stacja Corona Plus model VE1C z 4 elektrodami ceramicznymi do aktywacji zarówno materiałów przewodzących (metalizowanych), jak i nieprzewodzących

Aktywacja koronowa powierzchni jest kluczowa w procesie konwertowania wstęgi. Wysoka jakość koronowania jest konieczna, aby zapewnić perfekcyjny efekt a końcu linii produkcyjnej w takich procesach jak laminowanie, metalizowanie, powlekanie czy wysokonakładowy druk. Stąd, nasze systemy koronujące, są nie tylko zaprojektowane dla naszych klientów działających w branży konwertowania, ale również dla klientów naszych klientów, jako że pomagają w uzyskaniu nieskazitelnego druku i trwałej laminacji. Często okazuje się, że partia dostarczonego materiału ma niski poziom dyn (napięcia powierzchniowego) lub, że poziom dyn w magazynowanym materiale spadł, ze względu na wilgotność lub wysoką temperaturę. To skutkuje niemożnością pracy maszyny drukującej czy laminującej z wysoką prędkością. W procesie przetwarzania materiałów niechłonnych, nasze systemy Corona Plus są używane do zwiększania napięcia powierzchniowego uprzednio aktywowanej wstęgi, celem uzyskania czystej powierzchni o wysokiej adhezyjności, która będzie receptywna (chłonna) na farbę, klej i lakier.
Korona dedykowana do systemów laminujących z dużą prędkością

stacja VE1G z wałkiem oporowym o średnicy 500 mm dostosowana do pracy z prędkościami ponad 1000 m/min Stacja VE1G z wałkiem oporowym o średnicy 500 mm dostosowana do pracy z prędkościami ponad 1000 m/min

Zaawansowane linie laminujące zwykle pracują na dużych prędkościach, stąd Corona firmy Vetaphone do linii powlekających czy laminujących jest w szczególności przygotowana do każdego rodzaju wymagań produkcji non-stop. Wszystkie zespoły elektrod są aktywowane i odstawiane pneumatycznie. Opcjonalny system szybkiego odstawiania chroni kasetę elektrod maksymalizując żywotność elektrod ceramicznych. Stacje koronujące Vetaphone’a są gotowe do rozbudowy o Plazmę, w wypadku ewentualnych przyszłych potrzeb produkcyjnych. System DHP® wyeliminuje ewentualne uszkodzenia wstęgi podczas aktywacji materiałów metalizowanych z prędkością powyższej 450 m/min. System ten zapewnia, że wyładowanie koronowe rozchodzą się jedynie między elektrodami i stąd chroni materiał przed uszkodzeniem.