Technograph sp. z o.o. s.k.

Systemy wspomagające produkcję i obróbkę opakowań: aktywacja powierzchni plastikowych Corona Plus; czyszczenie wstęgi papieru i folii, dejonizacja, antystatyka, linie do ekstruzji powlekającej, laminacji, konwertowania i druku rotograwiurowego, doradztwo techniczne, sprzedaż nowych i używanych urządzeń oraz maszyn, serwis, relokacja maszyn, instalacja i deinstalacja

Technograph sp. z o.o. s.k.

EASI Plasma - nowe właściwości

Aktywacja koronowa jest obecnie najczęściej stosowaną technologią zwiększania napięcia powierzchniowego materiałów polimerowych. Jednak, na niektórych materiałach efekty koronowania są niewystarczające lub ograniczone i mają relatywnie krótką trwałość. Proces plazmowania może zapewnić znacznie lepsze efekty aktywacji, a nawet powstanie nowych właściwości materiału, utrzymując jego podstawowe parametry i zapewniając fizyczną ciągłość powierzchni. Co to jest zimna plazma? Cząsteczki gazu są aktywowane poprzez wyładowanie elektryczne formując „zimną plazmę”. Plazma składa się z jonów, elektronów, neuronów, bardzo aktywnych chemicznie pierwiastków i fotonów, które wchodzą w reakcję z powierzchnią materiału. Proces ten znany jest jako „zimna” lub niestabilna plazma, jako że temperatura gazów pozostaje bliska temperaturze otoczenia.

Stacja VE1G-CPI do aktywacji plazmowej Stacja VE1G-CPI do aktywacji plazmowej

W zależności od kompozycji użytych gazów, proces plazmowania daje różne efekty, a oto najlepiej poznane: proces plazmowania
  • Czyszczenie, dezoksydacja, wytrawianie – z użyciem tlenu, gazu fluorowego i wodoru;
  • Aktywacja – argon, hel, tlen, azot;
  • Funkcjonalizacja poprzez „wszczepianie” cząsteczek („grafting”) – poprzez dodanie określonych nanocząstek
  • Powlekanie, lakierowanie: odpowiednie cząstki (silany, acetylen) + nanocząstki (HMDSO, TEOS…)

Efekty nano-powlekania folii BOPP technologią plazmowania i tradycyjną Efekty nano-powlekania folii BOPP technologią plazmowania i tradycyjną

Plazma nie wymaga stosowania żadnych substancji rozpuszczających. ​Homogeniczna i miękka powierzchnia System EASI-Plasma (Enhanced Atmospheric Surface Improvement) działa na tych samych zasadach, co system aktywacji koronowej, ale zastępując tlen innymi gazami lub monomerami. W ten sposób system EASI-Plasma może stworzyć innowacyjne właściwości na powierzchni wstęgi materiału, takie jak: wyższy i znacznie trwalszy poziom napięcia powierzchniowego, czy pokrycie nanocząsteczkami dla uzyskania powierzchni hydrofilnej albo hydrofobowej. Co istotne, system ten wykorzystuje znacząco mniejszą ilość komponentów, niż jakiekolwiek inne rozwiązanie na rynku. Stąd EASI-Plasma to łatwy sposób na obniżenie kosztów produkcji i stworzenie nowych produktów w obszarze przemysłu opakowań giętkich. EASI-Plasma jest bardziej jednorodna i „miękka” w porównaniu z Coroną. Jej zaletą jest również niska emisja ciepła do powierzchni materiału, co pozwalana zrealizować warstwę, o w pełni kontrolowanej strukturze chemicznej. W konsekwencji, może efektywnie zastąpić zarówno użycie korony jak i płynnego podkładu (primera).